Home
Nieuwe site

De site is er! Welliswaar nog mager gevuld met gegevens maar dat zal wel vlug veranderen.
Deze site is er gekomen omdat de deelnemers aan onze uitstappen graag de foto's en besprekingen van de vondsten zouden kunnen raadplegen.
Maar ook komende uitstappen zullen op de site te vinden zijn op deze openingspagina.
De foto's van paddenstoelen en slijmzwammen van onze Gentse vriendengroep zijn terug te vinden onderer de menu's "fungi' en "myxomycetes".
Via deze foto's kan je bij velen doorklikken naar een bespreking met microscopiefoto's.
De foto's zijn alfabetisch gerangschikt op wetenschappelijke naam maar doordat er een krachtige zoekfunctie bij is, kan ook gezocht worden op Nederlandse naam, datum en/of vindplaats.
De besprekingen kunnen ook rechtstreek in de lijst van de fungi en myxomyceten gezocht worden via de aparte menuknop "bespreking-microscopie".
We vragen nog even geduld om dat alles in orde te brengen en hopen dat iedereen er dan veel plezier zal een beleven.
Hebben jullie suggesties of opmerkingen dan horen we dat ook graag.

 
Reactie voordracht myxomyceten

                                                                                                                                                                                                                            

Deze voorstelling in februari had veel succes en we kregen al heel wat nieuwe aanvragen om nog eens die voorstelling te geven.
Ook bij de Paddenstoelenwerkgroep Meetjesland, waar de voorstelling in januari werd gegeven,  is heel positief gereageerd op de boeiende uitleg en foto's

Onderwerp: wat zijn myxomyceten of slijmzwammen?
Tijdens deze bijeenkomst werd de bijzondere levenscyclus van de myxomyceten uitgelegd aan de hand van schema's en foto's.
Van iedere orde en familie werden kenmerken besproken en getoond met microcopiefoto's.

Andere boeiende voorstellingen staan op het programma voor komende winter.
Deze zullen tijdig op deze website aangekondig worden.